Hakemus

YLEINEN KOKEMUS

Olen työskennellyt urallani pitkään monipuolisissa digitaaliseen markkinointiin, myyntiin sekä liiketoimintaan liittyvissä tehtävissä kehittämässä digitaalisia palveluja. Digistrategian jalkauttaminen, asiakaskeskeisyys sekä monikanavaisen teknologian kehittäminen ja ylläpito on keskeisintä osaamistani.

Minulla on vahva ymmärrys teknologian kehityksestä ja digitalisaation vaikutuksista eri liiketoimintayksiköiden toimintojen sekä prosessien näkökulmasta ja pystyn siksi johtamaan monipuolisia projekteja. Olen tottunut ajamaan digitalisaation muutosta organisaation eri tasoissa.

Minulla on laaja-alaista kokemusta, koulutusta, osaamista sekä intohimoa digitaalisien palvelujen kehittämisestä markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan lähtökohdista. Pystyn vetämään monipuolisia projekteja, joissa on osallisina sisäisiä sekä ulkoisia sidosryhmiä ja kumppaneita. Kykenen näkemään ”suuren kuvan” sekä ymmärtämään, koska pienet yksityiskohdat voivat olla tärkeitä kokonaisuuden kannalta. Osaamisella ja kokemuksellani tuon lisäarvoa organisaatiolle sekä johdolle vahvistamalla digitaalisen kehityksen ja liiketoiminnan ymmärrystä sekä siihen liittyvää jatkuvaa muutosta.

Olen työskennellyt digiin liittyvissä tehtävissä sen verran pitkään, että ymmärrän miten tehokasta ja asiakaskeskeistä digipalveluiden kehitystä ja markkinointia hoidetaan. Insinöörinä minulla on vahva ymmärrys teknologian yhä kasvavista vaatimuksista mitä tulee asiakasrajapinnassa olevaan digimarkkinointiin ja liiketoimintaan sekä kyky huomioida minkälaisia vaikutuksia kehityspäätöksillä voi olla lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tämän vuoksi tiedän mitä vaaditaan kumppaneilta sekä organisaation eri sidosryhmiltä, jotta työnkulku olisi mahdollisimman saumatonta ja sujuvaa. Olen analyyttinen insinööri joka osaa yhdistää teknologian, asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan tarpeet.

KÄYTÄNNÖN KOKEMUS

Olen ollut vetämässä useita digipalvelujen, verkkosivustojen ja sovelluksien lanseerauksia sekä johtamassa niiden kehitysprojekteja. Tämä vaatii jatkuvaa yhteydenpitoa eri sidosryhmien välillä ja ymmärrystä heidän tarpeistaan sekä liiketoiminnan tavoitteiden seurantaa, mutta myös omaa vahvaa näkemystä miten tulokset saavutetaan. Tämä perustuu vankkaan osaamiseen ja pitkään kokemukseen.

Myynti ja verkkokauppa ovat aina olleet osa työnkuvaani varsinkin Blue1:lla ja Ifolorilla, jossa liiketoiminta käytännössä perustui verkkokauppaan. Myös Pauligilla osa B2B liiketoiminnasta oli verkkokauppassa.

Työtehtävissäni analytiikka, segmentaatio, hakukoneoptimointi, some- ja online-mainonnan eri osa-alueet ovat olleet osana jokapäiväistä työnkuvaani. Kuvailisin rooliani mahdollistajaksi, joka tehtävä on kehittää uusia ratkaisuja sekä varmistaa, että eri sidosryhmät voivat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. Varmistan, että organisaation eri sisäiset sidosryhmät kuten markkinointi, myynti ja IT sekä ulkoset kumppanit ja näiden väliset projektit sujuvat parhaalla mahdollisella tavalla organisaation kannalta. Varmistan, että projektit suoritetaan kuten suunniteltu ja ne saavuttavat tavoitteet sovitun budjetin raameissa. Tavoitteellisen tekemisen tueksi asetan mittareita, joilla seurataan ja kehitetään palveluja.

SAAVUTUKSET - DIGITAL MANAGER - PAULIG

Vedin useita digitalisaatioprojekteja Pauligilla. Toin digiagendan johtoryhmään ja johdin muutosprojektia, jossa käsittelimme digitaalisen transformaation vaikutuksia liiketoiminnan kannalta digikanavissa. Tämän pohjalta ymmärsimme miten digistrategian, sopivan markkinointi teknologian ja konseptien avulla haluamme parantaa monikanavaista asiakaskokemusta niin B2C kuin B2B ympäristöissä.

Olin vetämässä useita asiakaskokemukseen liittyviä projekteja, joissa suunnittelimme palvelumuotoiluun ja asiakaspolkuihin pohjautuvia konsepteja ja palveluja, joissa hyödynsimme teknologiaa, analytiikkaa ja segmentoitua asiakasdataa. Näiden avulla pyrimme rakentamaan selkeämmät monikanaviaset asiakaspolut ja parantamaan asiakaskokemusta niin B2C kuin B2B asiakkaille. Näin pystyimme tarjoamaan kohdennetumpaa ja asianmukaisempaa sisältöä sekä saada monipuolisella analytiikalla parempaa käyttäjädataa ja lopulta parempaa konversiota tavoitteille.

Johdin uuden ja laajan kansainvälisen verkkopalvelun lanseerauksen ja vastasin sen jatkuvasta kehityksestä. Vastasin myös Pauligin Coffee Moments -sovelluksen strategisesta ja teknisestä kehityksestä. Kehitin Pauligille digitaalisen segmentointi työkalun ja konseptin, jonka avulla pystyimme keräämään ja hyödyntämään asiakasdataa liiketoimintojen tarpeisiin.

Olin mukana tietosuojatyöryhmässä varmistamassa, että GDPR:ään liittyvät vaatimukset täyttyivät digitaalisissa asiakasrajapinnoissa.

EDELLINEN TEHTÄVÄ - KEHITYSPÄÄLLIKKÖ - HELEN

Helenillä suunnittelin ja kehitin digitaalista asiakasproili kokonaisuutta, jossa monikanavaisen asiakasdatan avulla kasvatetaan asiakasymmärrystä
sekä kehitetään personoituja palveluja. Kehitin uutta teknologiaa Customer Data Platformin (CDP) muodossa, jonka avulla hyödynnetään monipuolista asiakasdataa reaaliajassa. Muita kehityhankkeita, joissa olin mukana oli uuden markkinointiautomaatio teknlogian käyttöönotto projekti yhdistettynä CRM-työkalun kehittämiseen. Työnkuvaani liittyi paljon muita vastuita kuten asiakasdatan tietosuoja, digikanavien asiakaskokemus ja segmentoinnin luonti ja hyödyntäminen.

NYKYINEN TEHTÄVÄ - MARTECH STRATEGIST - DAGMAR

Nykyisessä tehtävässäni suurin fokus on lupahallinta työssä, jossa yhdistyy asiakasdata, teknologia sekä tietosuojaan liittyvä regulaatio. Kehitän tätä palvelukokonaisuutta ja olen ollut mukana useassa tähän liittyvässä kehityshankkeessa usean yrityksen kanssa. Tämä lisäksi olen osallisena monenlaisessa asiakastyössä usein liittyen markkinointiteknlogiaan, mutta myös strategiatyössä. Olen mukana AI-työryhmässä, jossa seuraamme tiiviisiti mitä tekoälyn saralla tapahtuu ja miten tätä voidaan hyödyntää monipuolisesti työelämässä.
Olen myös kehittämässä innovointi ohjelmaa, jossa tarkoituksena on jalkauttaa  sekä myydä palvelu- ja tuotekehitys konsepteja yrityksille innovaatio menetelmillä.

JATKUVA KEHITYS JA OPINNOT

Haluan jatkuvasti kehittää itseäni, opiskella uutta, jotta tietotaitoni sekä osaamiseni olisi mahdollisimman hyvää. Tämä pitää myös minut motivoituneena työelämässä.

Opinnoissani olen pyrkinyt keskittymään miten yhdistetään syvällinen ymmärrys teknologiasta sekä sen kehityksestä ja miten tätä voidaan hyödyntää  kehittämällä nykyistä ja kehittämällä uutta liiketoimintaa monikanavaisesti liiketoimintojen hyväksi strategian, datan, palvelumuotoilun ja innovoinnin näkökulmista.

Tällä hetkellä suoritan Helsingin avoimessa yliopistossa Data Protection Law -kurssia, jossa paneudun syvällisemmin tietosuojaan liittyviin seikkoihin. Tämän lisäksi minulla on aikomuksena suorittaa IAPP:n CIPP-tutkintoja, jotka tukevat sekä syventävät entisestään tietosuoja osaamistani.

TULEVAISUUDEN TAVOITTEET

Toiveeni on hyödyntää taustaani sekä osaamistani ja kehittyä tietosuojan, datan sekä teknologian huippuosaajaksi. Tämä on ala, joka vaatii monipuolista ja laaja-alaista osaamista sekä kokemusta. Tämä on myös kokonaisuuten ala, joka kehittyy jatkuvasti ja siksi motivoi minua suuresti.